Birleşik Krallık çalışanları yapay zekayı destekliyor ancak daha fazla kurumsal şeffaflık istiyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Birleşik Krallık çalışanları yapay zekayı destekliyor ancak daha fazla kurumsal şeffaflık istiyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Ankete katılanların %48’i şirketlerinin hedef belirlemek için yapay zekayı kullanmasını beklediklerini söylerken, Birleşik Krallık çalışanlarının yalnızca %5’i kuruluşlarının şu anda bunu yaptığını söylüyor

Çalışanların yüzde 40’ı kuruluşlarında yüksek düzeyde tükenmişlik yaşandığını belirtirken, ankete katılanların yüzde 92’si işlerinin bazı kısımlarını geliştirmek için yapay zekanın kullanılmasını istediklerini söyledi

Ankette vurgulanan en önemli örneklerden biri hedef belirlemedir

Yapay zeka aynı zamanda Birleşik Krallık’taki çalışanlar için kariyer planlamasında da rol oynamaya başlıyor; araştırma, kariyerle ilgili bir takım hususları vurguluyor

İş İnovasyon Laboratuvarı başkanı Rebecca Hinds geçen hafta bir yuvarlak masa etkinliğinde, yapay zekanın işimizi nasıl değiştireceğini kendimize sormak yerine, insanlar olarak bu değişimi olumlu bir şekilde nasıl şekillendirebileceğimizi kendimize sormamız gerektiğini söyledi


Asana’nın yeni araştırması, Birleşik Krallık çalışanlarının yapay zekanın işyerine getirebileceği fırsatlara açık olmasına rağmen, teknolojiye yönelik organizasyonel planlar ile mevcut çalışan deneyimi arasında bir kopukluk olduğunu gösteriyor

Ancak çalışanların yapay zekanın işyerinde ne amaçla kullanıldığını görmek istedikleri ile yapay zekanın şu anda nasıl kullanıldığı arasında açık bir kopukluk var Katılımcıların %61’i yapay zekanın geliştirme ve eğitim amacıyla kullanılmasını onaylıyor Çalışanlar ayrıca sırasıyla %50, %32 ve %26 onay oranlarına sahip olan müşteri hizmetleri etkileşimleri, karar verme süreçleri ve işe alma süreçleri için yapay zeka kullanımını vurguladı “On yıllardır yapılan araştırmalar, yeni teknolojinin uygulanmasının çoğu durumda teknolojinin verimli olmamasından değil, insanların doğal olarak değişime direnmesinden dolayı başarısız olduğunu gösteriyor ”

Hinds, iş yerinde yapay zekanın başarıya ulaşması söz konusu olduğunda kuruluşların değişim yönetimine, beceri geliştirmeye ve yeniden beceri kazanmaya ve deneylere öncelik vermesi ve çalışanlarına bu haber araçlarına alışmaları için zaman ayırmalarına izin vermesi gerektiğini söyledi Bu, planlarını hazırlarken şeffaf olduklarına inandıklarını söyleyen yöneticilerin %39’uyla çelişiyor

Veriler, 2 Asana’nın İş İnovasyon Laboratuvarıİşletmelerin gelişen iş yerinin taleplerini karşılamasına yardımcı olmak için araştırmalar yürüten bir düşünce kuruluşudur

Bulgulara göre yapay zekanın şirketlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma rolü çalışanlar tarafından kabul ediliyor; ankete katılan çalışanların %49’u yapay zekanın şirketlerinin hedeflerine geleneksel çalışma yöntemlerinden daha etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olacağından emin Bunların arasında ankete katılanların yüzde 56’sı yapay zeka kullanımı konusunda şeffaf olan bir kuruluşta çalışmayı düşünme olasılıklarının daha yüksek olacağını söylerken, yüzde 44’ü teknolojiye insan odaklı bir yaklaşım benimseyen bir şirketin önemli olduğunu söyledi

Çalışanlar ayrıca şirketlerinin teknolojiyi nasıl kullanmayı planladıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini söyledi; ankete katılanların yalnızca %30’u halihazırda kuruluşlarının yapay zeka planlarında şeffaflığa sahip olduklarına inanıyorgenel-13

741 Birleşik Krallık çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen bir anketten elde edilmiştir

Telif Hakkı © 2023 IDG Communications, Inc

Hinds, “Yapay zeka, karmaşıklığı ve gelişmişliği nedeniyle muazzam bir güce sahip, ancak iş yerimizde yapay zekanın vaatlerinden ve potansiyelinden yararlanmak için derinlemesine insani bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor” dedi Bir kuruluşun yapay zeka konusunda eğitim sunması, katılımcıların %40’ının ilgisini çekecektir