Appollo astronotları kalıntı cevheri kullanarak Ay'ın yaşının gizliliğini kaldırdı: Uydunun düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Appollo astronotları kalıntı cevheri kullanarak Ay'ın yaşının gizliliğini kaldırdı: Uydunun düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberlerigenel-22

Bir atom çekirdeğinde kararsız bir proton ve nötron konfigürasyonuna sahip olduğunda, içinde bozunma süreçleri meydana gelir ve ardından atom bir dizi proton ve nötron yayar Daha sonra atomları yüzeyden buharlaştırmak için ultraviyole lazerler kullanıyoruz


Ay regolit tanesinin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü

Regolith milyarlarca yıl önce oluşan küçük kristalleri içerir Ve yaşlarını bildiğimiz için ay kronolojisine destek sağlıyorlar” diyor çalışmanın kıdemli yazarı Philipp Heck

“Yüzey eridiği sürece kristaller oluşup hayatta kalamazdı Kaynak: Dr Jennika Greer

“Bu örnekler çarpışmadan sonra oluşan bilinen en eski katılardır Ay, enkazdan oluştu, ancak oluşumunun kesin zamanı bir sır olarak kaldı Dünyanın doğal uydusunun yaşının artık 4,46 milyar yıldan fazla olduğuna inanılıyor

Şu anda Glasgow Üniversitesi Coğrafya ve Yer Bilimleri Okulu’nda araştırma görevlisi olan Greer, “Ortak yazarlarımız Bidong Zhang ve Audrey Bouvier, bu örnekleri tam olarak anlamak için nano ölçekli analize ihtiyaç duydukları için bize ulaştılar” diyor Keşif, Philip Heck ve yüksek lisans öğrencisi Jennika Greer’in çalışmalarının sonucuydu Bu kristaller Ay’ın muhtemelen ne zaman ortaya çıktığına dair önemli bir gösterge görevi görüyor


4 milyar yıldan fazla bir süre önce, genç güneş sistemi sırasında Dünya, Mars büyüklüğünde devasa bir nesneyle çarpışma yaşadı

“Atom prob tomografisinde, bir iyon mikroskobu kullanarak ay materyalinin bir örneğini keskinleştirerek başlıyoruz

Parçacıkların magma okyanusu soğuduktan sonra oluşmuş olması gerektiğinden, numunelerin yaşını belirlemek, Ay’ın mümkün olan minimum yaşını belirlememize olanak sağladı Bu nedenle, Ay’ın yüzeyindeki herhangi bir kristalin, Ay’ın magma okyanusu soğuduktan sonra oluşmuş olması gerekir Ortak yazar Bidong Zhang’ın önceki araştırması dolaylı olarak aynı aralığa işaret etmişti, ancak son çalışma, en eski ay parçacıklarının yaşını “belirlemek” için atom prob tomografisi adı verilen analitik bir tekniğin ilk kullanımıydı

Northwestern Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu atom analizi, birçok atomun radyoaktif bozunmaya uğradığını gösterdi

Yeni çalışmada bilim insanları, Ay’ın ne zaman oluştuğunu daha doğru bir şekilde belirlemek için 1972’de Appollo astronotları tarafından Ay’dan getirilen regolit örneklerini kullandılar Bilim insanları bu sürecin ne kadar süreceğini belirlediler ve bir numunedeki farklı uranyum ve kurşun izotoplarının oranını inceleyerek numunelerin yaşını daha doğru bir şekilde belirleyebildiler Aksi takdirde eriyecek ve kimyasal izleri silinecekti” diyor Heck Keşifleri, bunun önceden düşünülenden 40 milyon yıl daha eski olduğunu tespit etmeyi mümkün kıldı Greer, “Atomlar kütle spektrometresinde hareket ediyor, hareket hızı bize onların kütlesini söylüyor ve bu da bileşimi belirlememize olanak sağlıyor” dedi Mars büyüklüğünde bir nesne Dünya ile çarpışıp Ay’ı oluşturduğunda, çarpmanın enerjisi daha sonra Ay’ın yüzeyini oluşturacak olan kayayı eritti