Avrupa teknoloji sektörü temel modellere yönelik katı düzenlemelere karşı çıkıyor - Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Avrupa teknoloji sektörü temel modellere yönelik katı düzenlemelere karşı çıkıyor - Siècle Digital - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Temsilcilerin hızlı bir şekilde anlaşmaları gerekiyor Kıtanın önde gelen ekonomileri aslında bu teknolojilerin kapsamlı denetiminin inovasyonu frenleyeceğine inanıyor », DigitalEurope’u müzakerecilere hitaben yazdığı bir mektupta yazıyor


Airbus, Apple, Ericsson ve Google’ı temsil eden bir kuruluş olan DigitalEurope, Avrupalı ​​karar vericileri yapay zeka yasası çerçevesinde temel modellerin düzenlenmesi konusunda uyardı Çok katı mevzuatın Eski Kıta’da start-up’ların gelişimini engelleyeceğinden korkuyorlar

Yapay Zeka Yasasının içeriği yalnızca Avrupa teknoloji sektörünün gelişimi için değil, dünyanın geri kalanı için de hayati önem taşıyacak Ayrıca otuz iki Avrupa dijital derneği tarafından da imzalandı Gelecek yıl için planlanan Avrupa seçimleri nedeniyle görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, sonraki liderleri sıfırdan başlamaya zorlayacak Bazıları temel modellerin doğrudan denetlenmesini savunurken, diğerleri daha esnek bir yaklaşıma sahip olup, kullanımına dayalı olarak yapay zekanın (AI) temsil ettiği riske göre düzenlemeyi tercih etmektedir

Temel modeller, çeşitli doğal dil işleme görevlerinin temelini oluşturan güçlü bir dil modelini (LLM) ifade eder AB, mevzuatının diğer ülkelerdeki karar vericilere ilham verecek küresel bir standart oluşturacağına inanıyorgenel-16

“ Avrupa’nın küresel bir dijital güç merkezi haline gelmesi için, temel modelleri ve genel amaçlı yapay zekayı kullanarak yapay zeka inovasyonuna öncülük edebilecek şirketlere ihtiyacımız var Avrupalı ​​start-up’ların yapay zeka düzenlemelerinin daha esnek olduğu bölgelere göç etmeyi seçebileceğine inanan DigitalEurope tarafından desteklenen bir argüman

Müzakereler hızla sonuçlanmalı

“ Avrupa dijital endüstrisinin temsilcileri olarak, temel modellerde büyük bir fırsat görüyoruz ve bu alanda çoğu Avrupa’da doğmuş olan yeni yenilikçi oyuncuların ortaya çıktığını görüyoruz

Bu farklı kuruluşlar, temel modellere yönelik yapay zeka kurallarının kapsamını sınırlamak için Fransa, Almanya ve İtalya’nın ortak teklifini destekliyor » devam ediyorlar Onları gelişme şansı bulamadan ortadan kaybolmaya ya da ayrılmaya zorlamayalım

Yeniliğin önündeki engel

Yapay Zeka Yasasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor ancak müzakereciler herhangi bir konuda ortak zemin bulmakta zorlanıyor En iyi bilinen örneklerden bazıları OpenAI’den GPT-4 veya Meta’dan Llama 2’dir